NÁVOD NA ÚDRŽBU NEREZOVÝCH SCHRÁNEK

Pro obvyklé čištění zcela postačí omýt horkou vodou s mýdlem nebo šetrným saponátem

a opláchnout čistou vodou a vytření do sucha. Toto doporučuji provádět 1-2x měsíčně. V žádném případě nepoužívejte ocelové drátěnky nebo jiné prostředky (např. na bázi písku), které by mohly povrch poškrábat nebo odřít. Tahy nutno vést ve stejném směru, jako je směr broušení.

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na stříbro, ocelovou vlnu na čištění, různá bělidla a dezinfekce, nebo jiné látky obsahující chlór nebo jeho deriváty. Pokud se nerezová ocel dostane do styku s kyselinami je nutno povrch ihned umýt větším množstvím teplé vody a vytřít do sucha.

Některé tyto látky jsou bezpečné pouze, pokud se používají v souladu s předpisy výrobce, ale jsou - li používány nesprávně (např. za tepla, nebo ve vyšších koncentracích), mohou způsobit odbarvení a korozi povrchu nerez oceli jakékoliv kvality.

Vyvarujte se usazování nečistot na povrchu. Usazeniny mohou obsahovat malé částice kovů a rzi, které se uvolnily z jiných materiálů a mohou způsobit povrchovou korozi.

K odstranění kapek a skvrn se nesmí používat drátěná vlna, protože tím bychom způsobily

kontaminaci povrchu částicemi železa. Zcela zakázané jsou na tyto povrchy jak klasické, tak tekuté písky či jakékoli další abrazivní přípravky. To platí i pro drátěnku nebo třeba houbičky na nádobí s černou či zelenou spodní částí. Vždy platí, že je třeba používat hodně vyždímaný hadr nebo povrch ještě přetřít suchou utěrkou.

Existuje výběr ekologických čistících prostředků, určených speciálně pro čištění nerezu. S výběrem by vám měli poradit ve specializovaných prodejnách.